Загальні збори Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України.

25 квітня 2023 року відбулися Загальні збори Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України.

Збори розпочалися з виступу академіка-секретаря Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України академіка НАН України Олександра Кириленка, після якої присутні заслухали наукові доповіді з найвагоміших  фундаментальних та прикладних досліджень установ ВФТПЕ НАН України. Зокрема, з доповіддю «Модель децентралізованого ринку електроенергії резильєнтної енергосистеми України» виступив провідний науковий співробітник Інституту, к.н.держ.упр., ст.досл. В.А. Євдокімов.