Опубліковано монографію “Методи і засоби контролю артефактів процесу проєктування програмно-алгоритмічної складової систем критичного призначення: монографія” Шкарупило В., Блінов І., Кучанський В., Давидюк А., Дімітрієва Д.

Представлену працю присвячено висвітленню аспектів контролю показників функціональних і нефункціональних характеристик розроблюваної програмно-алгоритмічної складової систем критичного призначення. У якості досліджуваного показника функціональних характеристик адресується несуперечність програмно-алгоритмічної складової. Для цього залучаються формальні методи і засоби. При цьому у якості сценаріїв предметних областей, що охоплюються у праці, розглядаються сценарії, що мають місце на ринку електричної енергії, а також сценарії аерокосмічної галузі. Значна увага приділяється викладенню результатів проведених дослідження і розвитку поширеного методу формальної верифікації TLC. У свою чергу, сценарії енергетики подаються відповідними артефактами – UML-діаграмами дій, і викладаються з позиції їх аналізу як подань функціональних характеристик інформаційно-технологічних системи керування електроенергетичними системами та ринком електричної енергії, відповідно до рекомендацій ENTSO-E. Нефункціональні характеристики адресуються, зокрема, у розрізі пропускної спроможності ліній електропередач – викладаються напрацювання у напрямі розрахунку оптимального співвідношення між витратами на спорудження та експлуатацію ліній. Окрема увага приділяється опрацюванню аспектів реалізації кіберзахисту – шляхом викладення підходу до верифікації артефактів кіберзахисту систем критичного призначення, що базується на застосуванні логіки предикатів як механізму формування даних для підтримки прийняття відповідних рішень.

Викладений матеріал подано у вигляді чотирьох окремих розділів.

Монографію призначено для магістрантів та аспірантів технічних спеціальностей, зокрема спеціальностей 123 – комп’ютерна інженерія, 125 – кібербезпека; для фахівців у галузі інформаційного обміну та функціонування ринків електричної енергії; для магістрантів та аспірантів, що вивчають електроенергетичні системи і комплекси.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Монографію підготовлено за результатами досліджень, проведених згідно вирішуваних задач наступних НДДКР: «Розроблення методів та засобів верифікації артефактів процесу проєктування систем критичного призначення» (№ держ. реєстрації: 0121U110615); «Розроблення спеціалізованих комп’ютерних технологій моделювання та опрацювання оперативної інформації в задачах енергетики» (№ держ. реєстрації: 0120U102683).
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Посилання на працю. DOI: