Видана монографія С.Я. Гільгурта, О.А. Чемериса “Реконфігуровні сигнатурні засоби захисту інформації комп’ютерних систем”

Монографія присвячена висвітленню методів побудови ефективних реконфігуровних апаратних сигнатурних засобів технічного захисту інформації шляхом створення комбінованої обчислювальної структури, яка оптимізована за заданими показниками в заданих умовах. Були проаналізовані як проблеми технічного захисту інформації, що вирішуються сигнатурними засобами, так і можливості сучасних ПЛІС та пристроїв на їх основі в якості апаратної бази для вирішення цих проблем. Надано порівняльний аналіз сигнатурних систем захисту із засобами, що не використовують сигнатури, а також – реконфігуровної елементної бази з іншими апаратними платформами. В монографії виокремлено реконфігуровні апаратні сигнатурні засоби технічного захисту інформації та проведено аналіз принципів функціонування та побудови таких засобів як технічних систем. На експериментах показано, що структурне комбінування різних підходів та їх модифікацій для апаратного розпізнавання сигнатур дозволяє поліпшити показники підсумкової схеми. Видання орієнтоване на спеціалістів з комп’ютерних систем та мереж, а також з інформаційної безпеки.

Реконфігуровні сигнатурні засоби захисту інформації комп’ютерних систем / С. Я. Гільгурт, О. А. Чемерис; НАН України, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. — Київ: Академперіодика, 2022. — 297 с. — ISBN 978-966-360-458-9