Науково-практична конференція «Кібербезпека енергетики» 27 травня 2022 р. (м. Київ)

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції «Кібербезпека енергетики», яка відбудеться в Інституті проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України (м. Київ) 27 травня 2022 року.

Програма роботи конференції орієнтована на обговорення широкого кола питань, пов’язаних з організаційними, технічними, технологічними, методологічними та іншими аспектами безпеки  енергетики в сучасному цифровому світі:

–   законодавчої та нормативно-правової бази кібернетичної безпеки енергетики;

–      захист об’єктів критичної інфраструктури енергетики від кіберзагроз: організаційні, технічні, технологічні, методологічні та інші аспекти;

–      страхуванні ризиків кібернетичної безпеки, визнання та підтвердження інцидентів кібербезпеки в якості обставин непереборної сили;

– розслідування кіберзлочинів в енергетиці та на об’єктах критичної інфраструктури як необхідний етап  забезпечення кібер стійкості;

–  сучасна практика побудови та сертифікації систем управління інформаційною безпекою.

Організація конференції передбачає проведення дискусій, круглих столів в режимі онлайн на платформі Zoom. Посилання на реєстрацію для участі в конференції буде надіслано учасникам особисто.

Програму та збірник матеріалів конференції буде розміщено на сайті Інституту. 

Заявку на участь та тези доповідей необхідно надіслати до 15  травня 2022  р. (включно) на адресу оргкомітету (otsurkan24@gmail.com, Оксана Цуркан) у вигляді електронного листа з темою «КБЕ 2022». До листа приєднати файл із заявкою на участь та тезами доповіді (назва файлу – за прізвищем першого автора) у форматі *.doc/*.docx.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ТА ЗАЯВКИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЛИСТІ