ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь-2021»

30 листопада 2021 року згідно із планом спільної діяльності Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України було проведено ІХ Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених «Наукова молодь-2021» (в онлайн-режимі).

Організаторами конференції від Національної академії наук України стали Рада молодих вчених НАН України, Рада молодих вчених Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, Рада молодих вчених Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України, Рада молодих вчених Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України та Рада молодих вчених Інституту проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є. Пухова НАН України.

До програми конференції було включено 74 доповіді. Учасники зібрання представляли 8 наукових установ НАН України (Інститут геохімії навколишнього середовища, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова, Інститут кібернетики імені  В.М. Глушкова, Інститут технічної теплофізики, Інститут загальної енергетики, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини, Інститут електродинаміки), 4 наукові установи НАПН України, 1 науково-дослідний інститут МВС України, 1 науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 28 закладів вищої освіти.

Із вітальними словами до учасників заходу звернулися, зокрема, заступник директора з науково-організаційної роботи Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України, член Ради молодих вчених цього Інституту член-кореспондент НАН України Олександр Попов, старший науковий співробітник відділу математичного і економетричного моделювання Інституту проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є. Пухова НАН України, голова Ради молодих вчених цього Інституту, голова Ради молодих вчених Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України кандидат технічних наук Володимир Артемчук, провідний науковий співробітник відділу технологій захисту довкілля та радіаційної безпеки Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України, голова Ради молодих вчених Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України, заступниця голови Ради молодих вчених НАН України доктор наук з державного управління Валерія Ковач.