Поздоровлення Президента НАН України з обранням чл.-кор. НАН України Сауха С.Є.

Президент НАН України Загородній А.Г. привітав Сауха С.Є. з обранням членом-кореспондентом НАН України