Доктор техн. наук, проф. Саух С.Є. взяв участь у міжнародній конференції «International Conference on Optimization and Equilibrium Problems 2019»

З 31 липня по 2 серпня 2019 р. у Дрезденському технічному університеті (м. Дрезден, Німеччина) було проведено міжнародну конференцію «International Conference on Optimization and Equilibrium Problems 2019» (ICOEP 2019).

Організатори конференції ICOEP 2019 зібрали разом дослідників та вчених з усього світу для представлення наукових результатів з математичної оптимізації та пов’язаних тем. Також на конференції було представлено результати досліджень за проектом «Error Bounds, Critical Solutions and Numerical Methods for Smooth and Nonsmooth Optimization and Equilibrium Problems», підтриманим Фондом Фольксваген. Крім того, конференція забезпечила святкування 60-річного ювілею професора Андреаса Фішера, знаного у світі науковця з аналізу та застосування методів рішення окремих класів задач оптимізації таких, як гладка нелінійна оптимізація з обмеженнями, задачі додатковості та варіаційні нерівності.

В якості запрошеного спікера на конференції ICOEP 2019  виступив д-р техн. наук, проф. Саух С.Є. з доповіддю “Regularization of the Clarke’s Generalized Jacobian of the Fischer-Burmeister Function for Inexact Newton Methods”, в якій представив результати аналізу негативного впливу похибок обчислення градієнта функції Фішера-Бурмейстера на збіжність внутрішнього ітераційного циклу неточних методів Ньютона рішення задач додатковості та запропонував методи реґуляризації узагальненого якобіана Кларка для забезпечення обчислювальної стійкості неточних методів Ньютона. Значимість запропонованих методів реґуляризації узагальненого якобіана Кларка Саух С.Є. переконливо продемонстрував на результатах обчислювальних експериментів з моделювання рівноважних станів об’єднаного ринку електроенергії країн Бенілюксу, Німеччини та Франції,  а також ринку електроенергії України.