Науковці Інституту взяли участь у конференції “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем”

11-12 квітня 2019 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка проведена ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем”.

Мета проведення конференції – вирішення проблем кібербезпеки в інформаційно-комунікаційних системах у сфері новітніх інформаційно-комунікаційних технологій із надбаннями, що виникли на базі стрімкого розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем та поширення передового досвіду забезпечення інформаційної та кібербезпеки в умовах глобального інформаційного суспільства.

В роботі конференції взяли участь делегати 49 установ та організацій, серед яких представники Державної наукової установи Інститут модернізації змісту освіти, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Харківського національного університету радіоелектроніки, Одеського національного політехнічного університету, Харківського національного університету Повітряних Сил імені І. Кожедуба, Державного університету телекомунікацій, Національного авіаційного університету, та інші.

В доповіді на пленарному засіданні д.т.н. Чемерис Олександр Анатолійович, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, висвітив актуальну проблему «Зелених обчислень» та внесок оптимізації програм, що виконуються комп’ютером, в зменшення енергоспоживання обчислювальних систем.