Практичний семінар з програми ЄС “Горизонт 2020” в Міністерстві внутрішніх справ України

Співробітники ІПМЕ ім. Г.Є Пухова НАН України: д.т.н. О.А.Чемерис, д.т.н., професор О.М.Богданов, к.т.н. С.Ф.Гончар брали участь в підготовці і проведенні практичного семінару з програми ЄС “Горизонт 2020”, який було проведено в Міністерстві внутрішніх справ 27 квітня 2018р., 10:00-12:00.
Для співробітників Міністерства та представникам департаментів і установ, які входять до структури МВС України, зроблено наступні презентації.
1. Програма наукових досліджень та інновацій Горизонт-2020. Загальний огляд. Розглядається:
• структура програми за напрямками досліджень;
• типи проектів;
• умови участі в програмі.
Презентація – Коваль О.В., Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки та технологій.

2. Соціальні виклики – Безпечні суспільства.
Робоча програма досліджень:
• огляд робочої програми напрямку Безпечні суспільства 2018-2020;
• міждисциплінарні аспекти підготовки проектів;
• приклади проектів команд, які шукають партнерів.

Презентація – Чемерис О.А.,
НКП «Безпечні суспільства, захист свобод і безпека громадян Європи», Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

3. Перші кроки до успіху.
• Що треба робити для того, щоб взяти участь в програмі, як себе презентувати, які матеріали потрібно готувати.

Презентація – Ткачук Н.В., НКП «Безпечні суспільства, захист свобод і безпека громадян Європи», Національний університет «Києво-Могилянська академія».