Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук 
Порядок від 17.11.2021 № 1197
https://zakon.rada.gov.ua/go/1197-2021-%D0%BF

Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук
Наказ; МОН України від 13.12.2021 № 1359
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0028-22

Вимоги до оформлення дисертації 
Наказ; МОН України від 12.01.2017 № 40
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0155-17

Форма Титула