НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ  ТА СПЕЦІАЛІСТІВ

ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ
ІМ. Г.Є. ПУХОВА НАН УКРАЇНИ

15 травня 2020 р.
м. Київ, Україна

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України (надалі Інститут) запрошує Вас на «Науково-технічну конференцію молодих вчених та спеціалістів Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України», що відбудеться 15 травня 2020 року в актовій залі Інституту (5 поверх).

Мета конференції: обговорення актуальних проблем застосування математичного, технічного та програмного забезпечення в енергетичній галузі.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  • математичне та імітаційне моделювання для вирішення задач енергетики;
  • інформаційні технології та системи підтримки прийняття рішень в енергетиці;
  • моделювання економічних процесів;
  • тренажерні системи;
  • високопродуктивні обчислення, грід-системи, хмарні технології тощо;
  • екологія та енергетика;
  • проблеми кібернетичної безпеки в енергетичній галузі.

В період роботи конференції учасники зможуть відвідати музей засновника Інституту – Пухова Георгія Євгеновича.

Участь у конференції та публікація електронного збірника тез – БЕЗКОШТОВНА.
УЧАСТЬ АСПІРАНТІВ ІНСТИТУТУ Є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ!

Програма конференції

Збірник тез конференції 2020

Інформаційний лист

Зразок оформлення тез і заявки

Посилання на сторінку конференції за 2019 рік

 

ПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ВПЛИВ РИЗИКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ, НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ В ІНТЕРНЕТІ

Зубок Віталій Юрійович к.т.н., докторант ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова

ОЦІНКА РАДІОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ПОДІЙ ІЗ РОЗЛИВОМ РІДКИХ РАДІОАКТИВНИХ СЕРЕДОВИЩ В КОНТЕКСТІ АНАЛІЗУ БЕЗПЕКИ АЕС

Ю.О. Кириленко, І.П. Каменева, О.О. Попов, А.В. Яцишин, В.О. Артемчук

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ЭНЕРГИИ, ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ

В.С. Подгуренко, В.Е. Терехов

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ПОШИРЕННЯ ЗВУКОВИХ ХВИЛЬ У ТВЕРДИХ ТІЛАХ

В. Хайдуров к.т.н., с.н.с. відділу МОТП ІТТФ

РОЗРОБКА ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗОНАНСНИХ ПЕРЕНАПРУГ

В.В. Кучанський к.т.н., с.н.с. Інститут електродинаміки НАНУ

ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛА КОМПОЗИЦІЇ ПРИ СИНТЕЗІ ФОРМАЛЬНИХ СПЕЦИФІКАЦІЙ

Шкарупило В.В., докторант ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАНУ

Модель формування електромагнітного поля в умовах замкнутого простору, аналіз факторів що впливають на його формування

А.Л. Березкін Андрій Леонідович, ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова HAH України

АНАЛІЗ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ПРОГНОЗУВАННЯ ВУЗЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ

П.В. Шиманюк, аспірант Інституту електродинаміки НАНУ

ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК МЕХАНІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВИМІРЮВАЧІВ ТИСКУ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ТА ДІАГНОСТУВАННЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЗУСИЛЛЯ В СТЯЖНИХ ПРИЗМАХ ПОТУЖНИХ ГЕНЕРАТОРІВ

Є.О. Зайцев к.т.н., с.н.с., Інститут електродинаміки НАНУ