НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ  ТА СПЕЦІАЛІСТІВ

ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ
ІМ. Г.Є. ПУХОВА НАН УКРАЇНИ

15 травня 2019 р.
м. Київ, Україна

Програма конференції

Збірник тез конференції

Вітальне слово директора Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, чл.-кор. НАН України, д.т.н., професора Мохора Володимира Володимировича

Місько Віталій Миколайович, ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, м.н.с., «Обчислювальні методи на основі квадратичного решета при криптоаналізі RSA алгоритму апаратно-програмними засобами»

Міснік Олексій Ігоревич, ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, аспірант, «Тестування на проникнення критичних об’єктів енергетичної інфраструктури України»

Терехов Володимир Євгенович, ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, аспірант, «Дослідження геометричних параметрів лопатей вітротурбін мегаватного класу»

Савельєв Денис Валентинович, ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, аспірант, «Захист веб-додатків – комплексна задача від проектування до експлуатації»

Хайдуров Владислав Володимирович, ПВНЗ «Київський міжнародний університет», викладач, «Дослідження процесів теплообміну в об’єктах промисловості за допомогою обернених задач теплопровідності»

к.т.н. Зубок Віталій Юрійович, ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, докторант, «Використання моделей загроз та оцінка ризиків кібератак на глобальну маршрутизацію в Інтернеті»

Вигівська Людмила Вячеславівна, Інститут математики НАН України, м.н.с., «Задача про екстремальне розбиття комплексної площини з вільними полюсами»

Ткаченко Володимир Володимирович, ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, аспірант, «Основні критерії оцінки захищеності комп’ютерних систем АЕС від несанкціонованого доступу»

Березкін Андрій Леонідович, ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, аспірант, «Виявлення сигналів системою LoRa в умовах перешкод»

Антонішин Михайло Васильович, ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, аспірант, «Аналіз підходів до виявлення уразливостей мобільних програмних застосунків»

Давидюк Андрій Вікторович, ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, аспірант, «Формалізований підхід до автоматизації управління ризиками кібербезпеки»

Комаров Максим Юрійович, ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, аспірант, «Актуальні питання щодо впровадження GDPR в Україні».

Лисенко Євген Миколайович, ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, аспірант, «Дослідження збіжності ітераційних методів розрахунку режимів роботи безконтурних електричних мереж»

Годун Олег Вікторович, ВП «Науково-технічний центр» ДП НАЕК «Енергоатом», керівник Служби проектної безпеки та паливовикористання, «Аналіз чутливості порівняльної оцінки варіантів ядерно-паливних циклів України»

Шабан Максим Радуйович, ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, інженер, «Ієрархія моделі декомпозиції вихідних документів»

В.М. Місько “ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ НА ОСНОВІ КВАДРАТИЧНОГО РЕШЕТА ПРИ КРИПТОАНАЛІЗІ RSA АЛГОРИТМУ АПАРАТНО-ПРОГРАМНИМИ ЗАСОБАМИ”

О.І. Міснік “ТЕСТУВАННЯ НА ПРОНИКНЕННЯ КРИТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ”

В.Є. Терехов, В.С. Подгуренко “ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЛОПАТЕЙ ВІТРОТУРБІН МЕГАВАТНОГО КЛАСУ”

Д.В. Савельєв “ЗАХИСТ ВЕБ-ДОДАТКІВ – КОСПЛЕКСНА ЗАДАЧА ВІД ПРОЕКТУВАННЯ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ”

В.В. Хайдуров “ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛООБМІНУ В ОБ’ЄКТАХ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ОБЕРНЕНИХ ЗАДАЧ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ”

В.Ю. Зубок “ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ ЗАГРОЗ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ КІБЕРАТАК НА ГЛОБАЛЬНУ МАРШРУТИЗАЦІЮ В ІНТЕРНЕТІ”

Ю.О. Кириленко, І.П. Каменева “МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДЖЕРЕЛА ВИКИДУ ПРИ АВАРІЯХ ІЗ РОЗЛИВОМ РІДКИХ РАДІОАКТИВНИХ СЕРЕДОВИЩ”

В.В. Ткаченко “ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКІ ЗАХИЩЕНОСТІ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ АЕС ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ”

А.Л. Березкін “ВИЯВЛЕННЯ СИГНАЛІВ СИСТЕМОЮ LoRa В УМОВАХ ПЕРЕШКОД”

М.В. Антонішин “АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИЯВЛЕННЯ УРАЗЛИВОСТЕЙ МОБІЛЬНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСТОСУНКІВ”

О.О. Огір “МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ДІАГНОСТИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ”

С.Л. Яхін, В.В. Цуркан “ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ КУРСУ КРИПТОВАЛЮТ”

А.В. Давидюк “ФОРМАЛІЗОВАНИЙ ПІДХІД ДО АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ”

С.М. Сергеєв “МОДЕЛЬ ПОВЕДІНКИ ПОРУШНИКА”

М.Ю. Комаров “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ GDPR В УКРАЇНІ”

В.О. Гурєєв, Є.М. Лисенко “ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБІЖНОСТІ ІТЕРАЦІЙНИХ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ РЕЖИМІВ РОБОТИ БЕЗКОНТУРНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ”

О.В. Годун, Ю.Г. Куцан, В.М. Кир’янчук “АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВАРІАНТІВ ЯДЕРНО-ПАЛИВНИХ ЦИКЛІВ УКРАЇНИ”

Д.В. Пахольченко “СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПРИЙНЯТНОСТІ РИЗИКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ КАРТИ РИЗИКІВ”

М.Р. Шабан “ІЄРАРХІЯ МОДЕЛІ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ВИХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ”

О.О. Іванько, І.В. Голомолзін “ЦИФРОВА ДИНАМІЧНА РЕСТАВРАЦІЯ СИГНАЛІВ, ЩО СПОТВОРЕНІ ЛІНІЙНИМИ ФІЛЬТРАМИ”

Д.О. Дімітрієва “ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРЕДМЕТ ТЕОРІЇ РИЗИКІВ”

M. Fryz “MODELLING, ESTIMATION AND FORECASTING USING CONDITIONAL LINEAR RANDOM PROCESSES”

Л.В. Вигівська “ЗАДАЧА ПРО ЕКСТРЕМАЛЬНЕ РОЗБИТТЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПЛОЩИНИ З ВІЛЬНИМИ ПОЛЮСАМИ”

Ю.О. Фуртат “АЛГОРИТМИ МОДЕЛЮВАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ”

В.В. Станиціна “ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ВАРТОСТІ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТЕПЛОНАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА АРТЕЗІАНСЬКИХ ВОДАХ”

А.О. Запорожець, О.О. Редько “КОНЦЕНТРАЦІЯ КИСНЮ ЯК ІНФОРМАТИВНИЙ ПАРАМЕТР ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ”

С.Ф. Гончар “МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ РИЗИКУ КІБЕРБЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ”

С.Ф. Гончар, А.В. Ониськова “АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ СУЧАСНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МЕРЕЖ SMART GRID”

О.О. Васечко, О.Б. Сезоненко, В.В. Алексєєнко, К.А. Самокатов “УТИЛІЗАЦІЯ ПОЛІМЕРНИХ ТА РІДКИХ МЕДИЧНИХ СПИРТОМІСНИХ ВІДХОДІВ”

А.В. Яцишин, В.О. Артемчук, О.О. Попов, В.О. Ковач “ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ МЕРЕЖІ МОНІТОРИНГУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ЯК ЗАСІБ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ”

І.С. Зінов’єва “МОЖЛИВОСТІ РОБОТИ З ВЕЛИКИМИ ДАНИМИ В СЕРЕДОВИЩІ MONGODB”

В.О. Ковач, А.В. Яцишин, Є.Б. Краснов, О.В. Пугач “НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ НОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ВИСОКОДИСПЕРСНОГО НАНОСОРБЕНТУ НА ОСНОВІ ТЕРМОРОЗШИРЕНОГО ГРАФІТУ ДЛЯ ШВИДКОЇ ЛІКВІДАЦІЇ НАФТОВИХ РОЗЛИВІВ У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНИ”

О.О. Попов, А.В. Яцишин, В.О. Артемчук, О.В. Фаррахов, О.В. Куценко “АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ ПНЕВМАТИЧНОГО НАКОПИЧУВАЧА ЕНЕРГІЇ НОВОГО ПОКОЛІННЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ СТАБІЛЬНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ВІД ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ”

В.О. Артемчук, Ю.О. Кириленко, О.О. Попов, А.В. Яцишин “МАТЕМАТИЧНІ І ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В РАМКАХ СТВОРЕННЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ «ВІДКРИТЕ ДОВКІЛЛЯ»”

Т.Р. Білан, І.В. Резвік “УПРАВЛІННЯ СТАРІННЯМ КАБЕЛІВ НА АЕС УКРАЇНИ”

В.О. Артемчук “ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ МОНІТОРИНГУ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ”