ДАВИДЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Лауреат премії імені С.О. Лебедева 2017 року
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: старший науковий співробітник
Посада: провідний науковий співробітник
Контакти: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, вул. Генерала Наумова, 15, м. Київ, Україна, 03164
тел. +38(044)424-91-63, +38(067)250-53-14
e-mail: davidenkoan@gmail.com, davydenko@ipme.kiev.ua

 

Участь у наукових та громадських організаціях:

 • Член редакційної колегії наукового видання Моделювання та інформаційні технології Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.
 • Член міжнародної організації IEEE з 2009р.
 • Менеджер віртуальної організації по математичному моделюванню в задачах енергетики MatModEn”

Кваліфікація:

 • Київський інститут інженерів цивільної авіації, м. Київ, диплом інженера, спеціальність «Автоматизовані системи», кваліфікація «Інженер-системотехнік», (1981-1986);
 • кандидат технічних наук зі спеціальності «Елементи та пристрої обчислювальної техніки». Тема дисертації: «Разработка специализированных вычислительных устройств на основе структурной коррекции разрядных моделей», (1990);
 • старший науковий співробітник за спеціальністю 05.13.06 «Прогресивні інформаційні технології»(2001);
 • доктор технічних наук зі спеціальності 05.13.21 «Системи захисту інформації». Тема дисертації: «Методи та моделі адаптивного захисту та розмежування доступу до розподілених інформаційних ресурсів», (2021).

Наукові інтереси:

 • Математичне моделювання і аналіз загроз інформації в автоматизованих системах різних класів;
 • Проведення експертизи програмно-апаратних підсистем захисту в комп’ютерних системах обробки інформації з обмеженим доступом;
 • Проектування систем управління об’єктами критичної інфраструктури на базі ризик-орієнтовного підходу;
 • Розробка архітектурних та функціональних вимог до засобів захисту інформації в розподілених та високопродуктивних обчислювальних середовищах;
 • Використання методів штучного інтелекту при побудові засобів захисту інформації.

Бібліометрика:

 • понад 180 друкованих наукових праць, серед яких колектівні монографії, статті у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях, матеріали і тези доповідей на конференціях, авторські свідоцтва та патенти;
 • профіль у Google Scholar
 • профіль у ORCID
 • профиль SCOPUS
 • профіль у Researcherid
 • профіль у Publons