Науково-навчальний центр кіберфізичних систем Інституту проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є. Пухова НАН України є структурним науково-навчальним підрозділом Інституту, і діє згідно з чинним законодавством України, в межах нормативних актів Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки України.

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України здійснює підготовку фахівців у сфері вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем (підготовка докторів філософії – PhD) зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» згідно з ліцензією, виданою МОН України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.04.2017р. № 86-л, протокол Ліцензійної комісії № 49/2 від 21 квітня 2017 р.).

Науково-навчальний центр здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки у тісному зв’язку з навчальним процесом.
Центр проводить освітню діяльність; здійснює організацію освітнього процесу і забезпечує здобуття особами вищої освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів та здібностей; здійснює підготовку докторів філософії; проводить наукову, інноваційну, методичну та міжнародну діяльність; забезпечує перепідготовку та підвищення кваліфікації наукових працівників, спеціалістів, професіоналів та фахівців відповідно до напрямку діяльності.
Науково-навчальний центр складається з двох неструктурних підрозділів:

  • забезпечення організації та здійснення навчального процесу, у тому числі за дистанційною формою навчання;
  • науково-навчальної лабораторії (здійснення наукового консультування докторантів, наукового керівництва аспірантами, навчальної діяльності, проведення наукових досліджень разом із здобувачами вищої освіти різних рівнів).