НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ  ТА СПЕЦІАЛІСТІВ

ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ
ІМ. Г.Є. ПУХОВА НАН УКРАЇНИ

16 травня 2018 р.
м. Київ, Україна

Програма конференції

Збірник тез конференції

Вітальне слово директора Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, чл.-кор. НАН України, д.т.н., професора Мохора Володимира Володимировича

Зупко Андрій Васильович, інвестор, експерт ринку криптовалют, засновник ряду інноваційних компаній в Україні і США, «Криптовалюты и ICO: новая парадигма финансирования инновационных проектов»

к.т.н. Кравцов Григорій Олексійович, ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, докторант, «Практическое применение теории вычислений на классификациях на примере решения проблемы подбора экспертов»

Іванов Геннадій Анатолійович, Державне підприємство «Енергоринок», Кабінет Міністрів України, начальник Філіалу «Гарантований покупець» ДП «Енергоринок», «Імітаційна модель ціно- та тарифоутворення в новому ринку електричної енергії»

к.ф.-м.н., Беженар Роман Васильович, Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, докторант, «Моделювання розповсюдження 137Cs в морському середовищі в результаті аварій на Чорнобильській АЕС та АЕС Фукусіма: аналіз спільних та відмінних рис»

к.т.н. Зубок Віталій Юрійович, Інформаційний центр «Електронні вісті», заступник директора, «Кібератаки на глобальну маршрутизацію в Інтернеті: визначення можливих масштабів та наслідків»

Кириленко Юрій Олександрович, ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, аспірант, «Проблема моделювання радіаційного впливу при аваріях із розливом рідких радіоактивних середовищ»

Огір Олена Олександрівна, ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, аспірант, «Використання штучного інтелекту при обробці діагностичних зображень медичного призначення»

Місько Віталій Миколайович, ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, аспірант, «Прискорення методу квадратичного решета на основі рішення матриці на ходу»

Савельєв Денис Валентинович, ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, аспірант, «Модель загроз кібербезпеки об’єктів критичної інформаційної інфраструктури у сфері ядерної енергетики»

Сушко Сергій Володимирович, ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, аспірант, «Вплив розмірів блоків розбиття на час виконання програм

Голомолзін Ігор Валерійович, ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, аспірант, «Виявлення потайних сигналів в каналах зв’язку методами динамічного кепстрального аналізу»

Яковів Ігор Богданович, ІСЗЗІ, доцент, «Кібернетична модель АРТ атаки»

Терехов Володимир Євгенович, ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, аспірант, «Исследование ветрового потока за ветроколесом промышленных ветряных электрических установок»

Антонішин Михайло Васильович, ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, аспірант, «Аналіз уразливостей мобільних програмних застосунків на основі OWASP Mobile TOP 10»

Міснік Олексій Ігоревич, ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, аспірант, «Оцінка статичних аналізаторів коду для пошуку уразливостей веб застосунків»

Лисенко Євген Миколайович, ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, аспірант, «Методи синтезу статичних і динамічних об’єктів моделювання в тренажерних системах»

Статієв Василь Олександрович, ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, аспірант, «Организация ввода параметров мнемосхемы распределительной сети в модель коммутационной структуры  тренажера»

Настека Олексій Андрійович, ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, аспірант, «Use of blockchain technology for ensuring cybersecurity in critical information infrastructure protection»

Вигівська Людмила Вячеславівна, Інститут математики НАН України, аспірантка, «Оцінки внутрішніх радіусів симетричних взаємно неперетинних областей»