Інституту проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова

(ISSN 2309-7655)

Зміст останнього номеру

Архів статей

Обране

Заснований у 1998 році Національною академією наук України та Інститутом проблем моделювання в енергетиці НАН України.

Видання належить Національній академії наук України та Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України.

Періодичність видання – 4 номери на рік.
Друкується українською, російською та англійською мовами.
Наклад -300 екземплярів.
Розповсюджується в Україні, Росії та Польщі.

Головним редактором з 1998 року є Євдокимов Віктор Федорович,
член-кореспондент НАН України, почесний директор ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН
України.

У виданні відображаються нові аспекти моделювання складних технічних систем, теоретичні питання електротехніки, інформатики, алгоритми розв’язку задач автоматизації технологічних процесів, побудова обчислювальних пристроїв та систем, захист інформації в обчислювальних системах та мережах. Задачі діагностики.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, студентів, які займаються питаннями проектування складних систем.

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ
«Збірника наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.Є. Пухова НАН України»

1. Євдокимов Віктор Федорович, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, почесний директор, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор (головний редактор).

2. Білецький Володимір Миколайович, Західнопоморський університет технологичний, Щецін, Польща, доктор технічних наук, професор.
3. Дурняк Богдан Васильович, Українська академія друкарства, м. Львів, ректор, доктор технічних наук, професор.
4. Машков Олег Альбертович, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Мінприроди України, проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.
5. Кондращенко Володимир Якович, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, доктор технічних наук, професор.
6. Коростіль Юрій Мирославович, доктор технічних наук, професор, заступник головного редактора.
7. Петріашвілі Георгій, Варшавська політехніка, інститут механіки і поліграфії, Польща, доктор техничних наук, професор.
8. Давиденко Анатолій Миколайович, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, заст. директора з наукової роботи, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.
9. Мохор Володимир Володимирович, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, в.о. директора, доктор технічних наук, професор.
10. Тимченко Олександр Володимирович, Українська академія друкарства, м. Львів, доктор технічних наук, професор.
11. Винничук Степан Дмитрович, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, в.о. заввідділа, доктор технічних наук.
12. Чемерис Олександр Анатолійович, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, учений секретар, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.