ВЕРЛАНЬ АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ

член-кореспондент НАПН України

Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор
Посада: головний науковий співробітник
Контакти: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, вул. Генерала Наумова, 15, м. Київ, Україна, 03164
тел. +38(044) 424-35-41, +38(066) 240-16-53
e-mail: a.f.verlan@gmail.com

 

Наукові інтереси:

 • Розвиток методів та засобів комп’ютерного моделювання процесів у системах керування, контролю і діагностики, зокрема, стосовно до енергетичної галузі.
 • Моделювання динамічних систем на основі інтегральних рівнянь і операторів типу Вольтерра.
 • Розвиток інтелектуальних комп’ютерних систем управління та навчання на основі моделювання діалогових процесів та адаптації інтерфейсів до когнітивних властивостей користувачів.

Наукова діяльність

 • Керівник НДР «Створення методів і засобів математичного та комп’ютерного моделювання динамічних процесів в автономних енергетичних силових установках при побудові сучасних систем керування, діагностики і випробування» (шифр “Модус”). (2012-2016).
 • Керівник НДР «Створення методів і засобів математичного та комп’ютерного моделювання процесів інверсної обробки сигналів у вимірювальних каналах систем моніторингу енергетичних об’єктів» (шифр “Інверсія”). (2015-2019).
 • Керівник НДР «Розвиток теорії, розробка методів і засобів контролю та діагностики нелінійних динамічних систем стосовно до силових енергетичних установок» (шифр “Пошук”) (2017-2021).

 

Нагороди, відзнаки, гранти, наукові премії:

 • Наукова премія ім. С.О. Лебєдєва Президії НАН України, 1998 р.

Науково-організаційна діяльність

 • Член редколегії (заступник відповідального редактора) збірника наукових праць «Математичне та комп’ютерне моделювання». Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.
 • Член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.35 при факультеті комп’ютерних наук та кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка.
 • Член-кореспондент Академії педагогічних наук України – педагогічні питання викладання інформатики, побудова комп’ютеризованих систем навчання.
 • Академік Академії технологічних наук України, технології в енергетичній галузі.
 • Член наглядової ради Одеського національного політехнічного університету.
 • Почесний доктор Ташкентського державного технічного університету.
 • Почесний професор Вінницького національного технічного університету.
 • Почесний професор Черкаського державного технологічного університету.
 • Почесний професор Кам’янець-Подільського національного університету і́мені Івана Огієнка.

Бібліометрика:

 • Понад 500 публікацій у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях, зокрема 24 монографії

Найважливіші друковані роботи:

 1. Верлань А.Ф. Интегральные уравнения: методы, алгоритмы, программы. Справочное пособие. Верлань А.Ф., Сизиков В.С. К.: Наукова думка, 1986. 543 с.
 2. Верлань А.Ф. Інформатика. Підручник для 10-11 кл. середньої∙ школи. Верлань А.Ф., Апатова Н.В. Київ, Форум, 2001. 255 с.
 3. Верлань А.Ф. Методы математической редукции моделей динамических систем. Верлань А.Ф., Дячук О.А., Палагін В.В. Київ. «Наукова думка», 2019. – 312 с. (17,95).– 300. –ISBN 978-966-00-1709-2.
 4. Верлань А.Ф. Модельно-ориентированные методы технической диагностики. Верлань А.Ф., Положаєнко С.А. Київ. «Наукова думка», 2019. – 264 с. (15,3). 300. ISBN 978-966-00-1708-5.
 5. Верлань А.Ф. Модели гистерезиса технических систем. Верлань А.Ф., Понеділок В.В., Худаяров Б.А. Ташкент. Вид-во «Фан», 2019. 178 с.

Участь у конференціях

 1. IEEE 38th International Conference “Electronics and Nanotechnology”, м.Київ, 2018.
 2. 10-а Міжнародна конференція “Intelligent Systems for Industrial Automation” (WCIS-2018), м. Ташкент, 2018.
 3. XXII Міжнародна науково-практична конференція «Инновация-2018», м. Ташкент., 2018.
 4. 9-а Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації» (Optima-2020), м. Кам’янець-Подільський, 2020