КІСЛОВ ОЛЕКСІЙ ГЕНАДІЙОВИЧ

Науковий ступінь:
Вчене звання:
Посада: молодший науковий співробітник
Контакти: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, вул. Генерала Наумова, 15, м. Київ, Україна, 03164
тел. +38(044)424-91-63
e-mail:

 

Участь у наукових та громадських організаціях:

 •  

Кваліфікація:

 •  

Наукові інтереси:

 • Математичне моделювання і аналіз загроз інформації в автоматизованих системах різних класів;
 • Проведення експертизи програмно-апаратних підсистем захисту в комп’ютерних системах обробки інформації з обмеженим доступом;
 • Дослідження та розробка методів підвищення ефективності та рівня безпеки високопродуктивних та розподілених обчислювальних засобів.
 • Розробка алгоритмів та програмних засобів реалізації методів підтримки прийняття рішення при проведенні експертиз на відповідність вимогам НД ТЗІ.

Бібліометрика:

 • 6 друкованих наукових праць, серед яких препринти, статті у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях, матеріали і тези доповідей на конференціях, авторські свідоцтва;
 • профіль у Google Scholar
 • профіль у ORCID
 • профіль у Researcherid
 • профіль у Publons