ГРУЦЬ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: старший науковий співробітник
Посада: старший науковий співробітник
Контакти: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, вул. Генерала Наумова, 15, м. Київ, Україна, 03164
тел. +38(067) 423-72-06
e-mail: gruts@ipme.kiev.ua , ygruts@ gmail.com

Участь у міжнародних наукових проектах:

 • Исследование и разработка технических и программных средств отображения результатов полунатурного моделирования с использованием стереоскопических устройств на основе спецпроцессоров. Фин.- ЦНИИХМ, Россия.
 • Development of High Presence Feeling Multiview 3-D Image Display. Fin.- The Korea-Russia Manpower Exchange Program , KIST, Seoul, Republic of Korea.

Кваліфікація:

 • Київський технічний університет, диплом інженера, спеціальність «математичні та лічильно-обчислювальні прилади та устрої», кваліфікація «інженер-електрик», (1961-1967 );
 • кандидат технічних наук зі спеціальності « 05. 252 Обчислювальна техніка». Тема дисертації: «Исследование и разработка гибридных многопроцессорных квазианалоговых систем», (1973 );
 • старший науковий співробітник за спеціальністю «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», (1987);

Наукові інтереси:

 • Теорія натурно-комп’ютерних стереоскопічних 3D-системи загального і спеціального призначення;
 • Теорія гібридного 3D стереомоделювання;
 • Методи синтезу спеціалізованих високопродуктивних процесорів групових арифметичних операцій, що працюють в позиційних і непозиційних системах числення.

Нагороди, відзнаки, гранти, наукові премії:

 • Премия Президиума АН УССР за работу: „ Создание и внедрение в народное хозяйство устройства стереоскопического отображения трехмерной машинной информации, поступающей с полунатурных моделирующих комплексов“, 1984 г.
 • Диплом II ступеня Головного комітету виставки досягнень народного господарства Української РСР за: “Успіхи в економічному і соціальному розвитку Української РСР”, 1987 р.

Бібліометрика:

 • понад 100 друкованих наукових праць, серед яких 1 монографія (Стереоскопическая машинная графика, 1989 г.), статті у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях, , матеріали і тези доповідей на міжнародних і вітчизняних конференціях , авторські свідоцтва, наукові звіти.