ДЯЧУК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: старший науковий співробітник
Посада: науковий співробітник
Контакти: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, вул. Генерала Наумова, 15, м. Київ, Україна, 03164
тел. +38(067) 425-92-58
e-mail: oadyachuk@ukr.net

 

Участь у міжнародних наукових проектах:

 • Комплексне моделювання управління безпечним використанням продовольчих, водних і енергетичних ресурсів з метою сталого соціального, економічного і екологічного розвитку (проект IIASA та НАНУ)
 • Комплексне моделювання енергозабезпечення в контексті енергетичної безпеки та сталого розвитку України (проект IIASA та НАНУ)
 • Муніципальна енергетична реформа в Україні (проект USAID)
 • Оцінка досягнення ключових показників ефективності Енергетичної стратегії України до 2035 року за допомогою моделі TIMES-Ukraine (проект Данського енергетичного агентства та Українсько-данського енергетичного центру)
 • Розрахунок національних цілей з ефективності до 2020 та 2030 років для України та підготовка першого звіту щодо виконання Україною Директиви 2012/27/ЄС (проект європейського Енергетичного Співтовариства)
 • Перехід України на відновлювану енергетику до 2050 року (проект Представництва Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні)
 • Оцінки впливу Директиви з енергоефективності 2012/27/EU на країни-учасники Енергетичного Співтовариства (проект Секретаріату Енергетичного Співтовариства)
 • Готовність до торгівлі викидами в ЄБРР регіоні (проект Thomson Reuters Markets (Norge) AS за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку)
 • Розбудова спроможності для низьковуглецевого зростання в Україні (проект ПРООН)
 • Міжнародний проект по інноваційним ядерним реакторам та паливним циклам (INPRO) (проект МАГАТЕ / НТЦ «НАЕК «Енергоатом»)
 • Стратегії низьковуглецевого розвитку та розвитку чистої енергії в Європі та Євразії (проект USAID/Tetra Tech)
 • Енергетична безпека і розвиток ринків у Європі та Євразії: аналіз національних пріоритетів (проект USAID/Hellenic AID, IRG/CRES)
 • Технічна допомога бюджетній підтримці впровадженню Енергетичної стратегії України (Проект Європейського Союзу)
 • Програма підтримки вугільного сектору України (проект Європейського Союзу)

Участь у наукових та громадських організаціях:

 • Член Координаційної ради НАН України з проблем, пов’язаних з Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату
 • Член Робочої групи з питань формування державної кліматичної політики при Міністерстві екології та природних ресурсів України
 • Член Експертної ради з питань підготовки проекту Плану заходів з реалізації Енергетичної стратегії України до 2035 року при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України
 • Член Міжвідомчої робочої групи з розробки політики стимулювання енергоефективності на промислових підприємствах в рамках переходу до низьковуглецевого розвитку при Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України

Кваліфікація:

 • Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, диплом магістра, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика», кваліфікація «Магістр педагогічної освіти, викладач математики», (1999-2005);
 • кандидат технічних наук зі спеціальності «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем». Тема дисертації: «Програмні інструментальні засоби перетворення математичних моделей динамічних об’єктів», (2008);
 • старший науковий співробітник за спеціальністю «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці», (2014);
 • курси підвищення кваліфікації в Українській школі законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України за фахом «Європейське парламентське право» (2017);

Наукові інтереси:

 • Економічні, екологічні (кліматичні), технологічні проблеми функціонування енергетики України, енерго-еколого-економічна політика держави, стратегічне планування та управління в енергетиці
 • Регулювання та інституційні зміни ринків енергоресурсів
 • Теоретико-методологічні проблеми математичного та комп’ютерного моделювання, прогнозування та системного аналізу соціально-економічних та енерго-екологічних систем
 • Оптимізація енергетичного балансу, низьковуглецевий розвиток економіки (підвищення енергоефективності та енергозбереження, інтенсифікація використання відновлювальних джерел енергії, механізми скорочення викидів парникових газів (ПГ) та забруднюючих речовин, розвиток власного інноваційного технологічного виробництва)
 • Синергетичний розвиток економіки і енергетики на національному, міжнародному та глобальному рівнях.

Нагороди, відзнаки, гранти, наукові премії:

 • Стипендія Президента України для молодих вчених (2016-2018)
 • Стипендія НАН України для молодих вчених (2012-2014)
 • Науковий грант НАН України для молодих вчених (2007-2009)
 • Переможець конкурсу серед молодих вчених та студентів Національної академії наук України (2006)

Бібліометрика:

 • понад 100 друкованих наукових праць, серед яких монографії, підручники та посібники, статті у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях, навчально-методичні комплекси дисциплін, матеріали і тези доповідей на конференціях, патенти та авторські свідоцтва;
 • профіль у Google Scholar
 • профіль у ORCID
 • профіль у Researcherid