БОРУКАЄВ ЗЕЛІМХАН ХАРИТОНОВИЧ

Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: старший науковий співробітник
Посада: провідний науковий співробітник
Контакти: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, вул. Генерала Наумова, 15, м. Київ, Україна, 03164
тел. +38(044) 424-91-59, моб. тел. +38 (067) 266-30-40
e-mail:zelim_h@ipnet.ua

Участь у наукових та громадських організаціях:

Кваліфікація:

  • Ростовський державний університет, механіко-математичний факультет, спеціальність «Математика», кваліфікація «Математик. Викладач математики», (1966-1971);
  • кандидат технічних наук зі спеціальності «05.09.05 – теоретичні основи електротехніки». Тема дисертації: «Чисельне моделювання вихрових струмів в провідних середовищах стосовно аналізу втрат в масивних елементах електротехнічних пристроїв», (1985);
  • старший науковий співробітник за спеціальністю «05.13.16 – використання обчислювальної техніки, математичного моделювання і математичних методів в наукових дослідженнях», (1991);
  • доктор технічних наук зі спеціальності «01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи». Тема дисертації: «Математичні та комп’ютерні моделі процесів вдосконалення механізмів функціонування і розвитку систем організаційного управління», (2018).

Наукові інтереси:

  • математичне моделювання фізичних полів і процесів;
  • моделювання інформаційних процесів в системах організаційного управління в енергетиці.

Нагороди, відзнаки, гранти, наукові премії:

  • Ювілейна Почесна грамота Президії Національної Академії наук (2018).

Бібліометрика:

  • понад 80 друкованих наукових праць, серед яких 1 монографія, статті у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях, тези доповідей на конференціях;
  • профіль у Google Scholar;
  • профіль у ORCID.