БАЛЬВА АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: старший науковий співробітник
Посада: старший науковий співробітник
Контакти: Інститут проблем моделювання в енергетиціім. Г.Є. Пухова НАН України, вул. Генерала Наумова, 15, м. Київ, Україна, 03164
тел. +38(044) 424-91-73
e-mail:

 

Кваліфікація:

  • Київський політехнічний інститут, диплом інженера № 641731, спеціальність «математические и счетно-решающие приборы и устройства», кваліфікація «інженер-електрик», (02.11.1968 );
  • кандидат технічних наук, диплом ТН № 038717, спеціальність «Обчислювальні машини, комплекси, системи і мережі 05.13.13». Тема дисертації: «Вопросы построения и системного использования проблемных процессоров со знаковым уравновешиванием», (23.07.1980);
  • старший науковий співробітник, атестат СН № 074720, спеціальність «Обчислювальні машини, комплекси, системи і мережі – 05.13.13», (03.04.1992);

Наукові інтереси:

  • комп’ютерні технології проектування систем підготовки і підтримки на високому професійному рівні кваліфікації персоналу енергопідприємств на основі сучасних мультимедійних пакетів.
  • графічні специфікації сценарних і імітаційних моделей для об’єктів енергетики та інших галузей народного господарства.

Бібліометрика:

  • понад 90 друкованих наукових праць (автор і співавтор), серед яких статті у вітчизняних фахових виданнях, матеріали і тези доповідей на конференціях та авторські свідоцтва.
  • профіль у Google Scholar