АРІСТОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: старший науковий співробітник
Посада: провідний науковий співробітник
Контакти: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, вул. Генерала Наумова, 15, м. Київ, Україна, 03164
тел. +38(044) 424-32-51
e-mail:

 

Участь у наукових та громадських організаціях:

 • член редакціїної колегії наукового журналу «Electronic modeling»;

Кваліфікація:

 • технічний університет ХПІ, диплом інженера, спеціальність «радіотехніка», кваліфікація «радіоінженер», (1958 – 1963);
 • кандидат технічних наук зі спеціальності «обчислювальна техніка». Тема дисертації: «Вопросы анализа и структурной реализации гибридных квазианалоговых систем», (1971 );
 • старший науковий співробітник за спеціальністю «Организация структур и вычислительных процессов в ЭВМ, комплексах и системах», (1978 );

Наукові інтереси:

 • функціональні макрооперації,
 • теорія ітераційних обчислень,
 • узагальнені CORDIC- алгоритми,
 • чисельні методи інтегрування,
 • цифрова обробка сигналів,
 • САПР,
 • знако-розрядна обробка операндів,
 • ГІС,
 • оперативна електронна картографія.

Нагороди, відзнаки, гранти, наукові премії:

 • Наукова премія ім. С.О. Лебєдєва Президії НАН України, 1998 р.

Бібліометрика:

 • понад 190 друкованих наукових праць, серед яких 5 монографій, статті у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях, матеріали і тези доповідей на конференціях, понад 40 авторських свідоцтв.