Конституція України

Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”

Закон України “Про наукову і науково-технічну експертизу”

Закон України “Про вищу освіту”

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

Статут Національної акадімії наук України

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти

Положення про дистанційне навчання

Вимоги до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями