Науково-навчальний центр кіберфізичних систем Інституту проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова Національної академії наук України здійснює організацію, адміністрування та проведення курсів підвищення кваліфікації у формі семінарів і тренінгів для всіх зацікавлених підприємств і приватних осіб, в рамках яких слухачі мають можливість підвищити рівень свого професіоналізму.

Термін навчання на курсах встановлюється залежно від мети та змісту навчання і визначається навчальною програмою.

Навчальні програми курсів орієнтовані на удосконалення знань та здобуття практичних навичок слухачів, розроблені з урахуванням попиту ринку праці у таких освітніх послугах та потреб фахівців у певних знаннях та компетенціях.

Курси проводяться за наступними напрямками:

► Практичні аспекти створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) та проведення її державної експертизи.
► Основи створення та впровадження системи управління інформаційною безпекою (СУІБ).
► Інформаційне забезпечення наукових досліджень.
► Супровід наукових досліджень: від патентування до комерціалізації.

По закінченні навчання на курсах слухачі отримують сертифікат про проходження відповідного курсу.

Контакти:
С.Ф. Гончар, керівник науково-навчального центру
тел.: +38(044)424-12-28
E-mail: sfgonchar@ipme.kiev.ua