НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ ім. Г.Є.ПУХОВА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

КІБЕРБЕЗПЕКА ЕНЕРГЕТИКИ

Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України запрошує до участі в роботі науково-практичної конференції «Кібербезпека енергетики», яка відбуватиметься в період з 29 травня по 02 червня 2018 року на базі готельного комплексу «Одеса» (м. Одеса). (http://ok-odessa.com/). До складу співорганізаторів і учасників конференції запрошені Державна служба спеціального зв’язку і захисту інформації України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Національне агентство з акредитації України, Київська торгово-промислова палата, Юридична компанія «Астерс», ОЕП «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики», Державний науково-технічний центр ядерного регулювання та безпеки Держатомрегулювання України, ВП «КБ «Атомприлад» ДП «НАЕК «Енергоатом», інші зацікавлені відомства, установи, підприємства й організації.

Програма роботи конференції орієнтована на питання:

 • законодавчої та нормативно-правової бази кібернетичної безпеки енергетики;
 • страхування ризиків кібернетичної безпеки, визнання і підтвердження інцидентів кібербезпеки в якості обставин непереборної сили;
 • поводження з ризиками кібербезпеки і захист об’єктів критичної інфраструктури енергетики від кіберзагроз ці: організаційні, технічні, технологічні, методологічні, наукові та інші аспекти;

Організація конференції передбачає одночасне проведення семінару-практикуму «Менеджмент інформаційної безпеки» (МІБ-2018) за програмою короткострокового підвищення кваліфікації фахівців у сфері інформаційної безпеки «Актуалізація сімейства міжнародних стандартів забезпечення інформаційної безпеки ISO / IEC 27k».
Програма семінару-практикуму відповідає вимогам Положення про підвищення кваліфікації, затвердженого наказом МОН України від 24.01.2013 № 48, і розрахована на 36 годин аудиторної роботи та 18 годин самостійної роботи слухачів і включає наступні модулі:
• сучасний стан сімейства стандартів ISO / IEC 27k і їх актуалізація;
• стандарти сімейства ISO / IEC 27k як база архітектуризаціі систем менеджменту інформаційної безпеки (СМІБ);
• ISO / IEC / ІЕЕЕ 42010 – концептуальні засади архітектуризаціі СМІБ;
• опису архітектури СМІБ;
• структури архітектури СМІБ і мови опису архітектури СМІБ;
• тест-практикум.
Після закінчення семінару-практикуму кожному слухачеві видається сертифікат Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України про підвищення кваліфікації, що відповідає вимогам наказу МОН України від 19.01.2016 № 34.

Основні дати

 • 18 травня – кінцева дата подачі заявок на участь;
 • 25 травня – кінцева дата оплати участі;
 • 29 травня – заїзд учасників (поселення в ОК «Одеса» з 14:00);
 • 02 червня – від’їзд учасників (звільнення номерів в ОК «Одеса» до 12:00).

 

Умови участі

 • Для відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та проведенням конференції, необхідно за кожного учасника здійснити оплату, яка покриває витрати на:
 • навчально-методичне, консультативне та інформаційне обслуговування;
 • підготовку та видання інформаційно-методичних матеріалів;
 • оренду приміщень для проведення програмних заходів конференції;
 • оренду комп’ютерно-проекційного обладнання;
 • забезпечення учасників канцелярським приладдям;
 • одномісне проживання слухачів в номерах категорії «стандарт» і «напівлюкс» Готельного комплексу «Одеса»;
 • дворазове харчування (сніданок-обід) учасників і організацію кава-пауз;
 • проведення заходів загальної соціалізації спільноти учасників конференції.

Розмір організаційного внеску з проживанням в ОК «Одеса» в номері «Стандарт» становить – 19 500 грн, в номері «напівлюкс» – 22 500 грн при оплаті до 25.04; в номері «Стандарт» – 20 475 грн, в номері «напівлюкс» – 23 625 грн при оплаті до 25.05.
Розмір організаційного внеску без проживання (при самостійному розміщенні слухачів) становить: 14 500 грн, при оплаті в період з 15.03 по 25.04 або 15 225 грн, при оплаті в період з 25.04. по 25.05. Всі ціни наведені з урахуванням ПДВ.
Заявку на участь прохання надсилати в Оргкомітет менеджеру конференції Оксані Цуркан (o.tsurkan@ipme.kiev.ua тел .: (068) 014-57-22, (099) 029-00-72, (044) 424-10-63) , або звичайною поштою за адресою: Україна, 03164, г. Киев, вул. Генерала Наумова, 15, ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова НАН України, Оргкомітет конференції «КБЕ-2018». Операторами конференції виступають Асоціація «Інформатіо-Консорціум» і ТОВ «Інформатіо»

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Прізвище, ім’я, по батькові:
 2. Посада, вчений ступінь, звання:
 3. Організація, установа, підприємство:
 4. Телефон/факс:
 5. Адреса поштова:
 6. Адреса електронної пошти:
 7. Участь з доповіддю або без доповіді:
 8. Тема доповіді:

Правила оформлення текстів доповідей і повідомлень для публікації
За вибором авторів матеріал може бути представлений або англійською, або російською, або українською мовами.
Тексти доповідей та тез повідомлень учасників подаються електронною поштою у вигляді файлів у форматі MS Word.
Обсяг – не більше 10 сторінок формату А5, включаючи таблиці, схеми, малюнки.
Обсяг ілюстрацій не повинен перевищувати 25% загального обсягу публікації. Ілюстративні матеріали розміщуються прямо по тексту. Всі ілюстрації – чорно-білі.
Остання сторінка повинна бути заповнена не менш ніж на 3/4.
Текст набирається в редакторі MS Word, формат А5, всі поля – 15 мм.
Шрифт – Times New Roman 10 pt, інтервал між рядками – одинарний.
Перший рядок – назва (всі великі літери, жирний шрифт, вирівнювання по лівому краю).
Другий рядок – прізвища та ініціали авторів, назва організації, місто (малі літери, жирний шрифт, вирівнювання по лівому краю). Пропуск рядка, далі текст публікації. Абзацний відступ – 5 знаків. Формули набираються вбудованим в MS Word редактором формул MS Equation.
Посилання на літературу наводяться по тексту публікації в квадратних дужках. Кількість посилань в одній публікації – не більше 10.
Окремим розділом в кінці тексту – відомості про авторів: ПІБ, місце роботи, посада, науковий ступінь, звання, адреса для листування, номер телефону, факс, адреса електронної пошти.
Матеріали, отримані від авторів, додатково не редагуються.

 

Информация на русском языке