КОНДРАЩЕНКО ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ

Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор
Посада: головний науковий співробітник
Контакти: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, вул. Генерала Наумова, 15, м. Київ, Україна, 03164
тел. +38(044) 424-91-71
e-mail:

Участь у наукових та громадських організаціях:

 • член редакціїної колегії наукового журналу «Electronic modeling»;
 • член спеціалізованої вченої ради Д 26.186.01
 • член вченої ради Інституту. проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН Україн

Кваліфікація:

 • Московський авіаційний інститут (МАІ), факультет “Літальні апарати”, диплом інженера, спеціальність «Механическое оборудование летательных аппаратов», кваліфікація «Инженер-механик по механическому оборудованию летательных аппаратов», (1964-1967);
 • кандидат технічних наук. Тема дисертації: «Методы расчета и исследования нестационарного теплового режима панелей летательних аппаратов на электрических моделях-аналогах»», (1967 );
  старший науковий співробітник за спеціальністю «Конструкції і проектування літальних апаратів», (1973);
 • доктор технічних наук зі спеціальності «_05.13.13. – организация структур и вычислительных процес сов в ЭВМ, комплексах и системах 05.13.12 – системи автоматизованого проектування и автоматизація технологической підготовки производства (по отрясли – авиационная техника)_». Тема дисертації: «Основы теории и методы организации вычислительного процесса моделирования теплоэнергетических систем авиационного оборудования в задачах автоматизированного проектирования», (1984 );
 • професор за спеціальністю «Обчислювальна техніка та прикладна математика», (1998 );

Наукові інтереси:

 • інтелектуальні методи і засоби моделювання малих тепломеханічних систем у САПР, включаючи авіаційні системи кондиціювання повітря;
 • автоматизовані системи оперативного планування і супроводу заходів протидії НС;
 • оперативна електронна картографія;
 • системи моделювання знань і нормативної документації;
 • логічне програмування у моделюванні складних систем і процесів.

Бібліометрика:

 • понад __80__ друкованих наукових праць, серед яких монографії 3 , статті у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях 55, матеріали і тези доповідей на конференціях 16 , патенти та авторські свідоцтва 6 ;